Pa Chong Houei Chaek, Conservation Park Luang Prabang!

Pa Chong Houei Chaek, Conservation Park Luang Prabang!

Come and explore Khampom Phongsavanh Conservation Park in Luang prabang.

located in the Pak Ou Distrcit, created to be a fun and enjoybale location on the mekong River

learn traditional farming, or find a quiet corner to read a book.

( Translation in Lao is not the same as above in English)

ທຸກຢ່າງບໍ່ມີຄຳວ່າບັງເອີຍ

ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະຖານທີ່ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

ຍັງມີທຳມະຊາດທີ່ສົມບູນໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຳພັດ

ສືບຕໍ່ສຳຫລວດຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 100ປີ

ລາວ ທ່ຽວ ລາວ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ອຸທິຍານປ່າຈ່ອງຫ້ວຍແຈກ,ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ 

ບ້ານປາກແຈກ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ ປະເທດລາວ

ຕິດຕໍ່ປະທານຜູ້ຈັດການແລະເຈົ້າຂອງ

ທ່ານ ຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ 

02056577283

Pa Chong Houei Chaek Conservation Park of Khampom Phongsavanh 

Ban Pak Chaek, Pak Ou District , Louang Prabangg Province, LAOS 

Contact : Owner Manager

Mr.Khampom Phongsavanh

+85602056577283